"Veicināt ar informācijas tehnoloģijām saistīto nozaru speciālistu tikšanos klātienē aktuālu jautājumu apspriešanai un problēmu iespējamo risinājumu meklējumiem, kā arī pieredzes apmaiņai, tādējādi dodot savu profesionālo ieguldījumu informācijas sabiedrības izveidei Latvijā."

Latvijas i-Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija

 Šogad LatSTE'2001 notiek e-Ogres dienu ietvaros.

Ir pagājuši jau 3 gadi, kopš triju skolu Datorcentri Ogrē, Smiltenē un Aucē uzdrīkstējās organizēt pirmo Latvijas Skolu Tehnoloģiju Ekspozīciju. No bikla mēģinājuma izveidot pasākumu IKT ieviešanas pieredzes apmaiņai un pulcināt domubiedrus, kuri vēlas dalīties uzkrātajā pieredzē, ir izveidojies Latvijas nozīmes pasākums, kurš ik gadu pulcina vairākus simtus datorzinību speciālistu - skolotājus, augstskolu pasniedzējus un tos datorfirmu pārstāvjus, kuri aktīvi iesaistās ar izglītības procesu saistīto jautājumu risināšanā. Triju gadu laikā Latvijā ir notikušas neatgriezeniskas pārmaiņas IKT jomā LIIS darbības rezultātā līdz nepazīšanai ir izmainījies skolu datornodrošinājums, zinošāki un prasmīgāki ir kļuvuši paši skolotāji, desmitiem tūkstošu jauniešu ir ieguvuši praktiskās iemaņas darbā ar modernajām tehnoloģijām. Latvijā veidojas Informācijas Sabiedrība! Veidojas jaunas nozaru IT ieviešanas programmas - Latvijas Bibliotēku Informācijas Sistēma, Pašvaldību Vienotās Informācijas Sistēma (PVIS) un citas. Jautājumi, kuri pirms trim gadiem bija aktuāli tikai Latvijas Izglītības sistēmai, šobrīd skar ne tikai atsevišķas nozares, bet gan visu Latvijas IKT megasistēmu kopumā - skar nu jau ikvienu no mums. Veidojas e-pilsētas, e-rajoni, e-pārvalde. Veidojas e-Latvija. Tātad tie jautājumi, kuri mums jārisina šodien, atbilst Latvijas I-Sabiedrības Tehnoloģiju veidošanas uzdevumiem. Šogad LatSTE'2001 atkal notiks Ogrē.

Kāda būs LatSTE'2001, ar ko tā atšķirsies no iepriekšējām?

  • Ir jāiet dziļumā - no sākotnējās sajūsmas un tīksmināšanās par IKT radītajām iespējām, uz profesionālu IKT izmantošanu ikdienā.
  • Vairāk E-mobilitātes! Pieredzes apmaiņas referātos un prezentācijās rādīsim datoru un programmu pielietojumu nevis tikai stacionāri, bet gan arī to, kā ar tā palīdzību notiek sadarbība laikā un telpā. Tātad - informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītībā, bibliotēkās, pašvaldībās un sadzīvē.
  • LatSTE'2001 tiek organizēta Ogres IKT dienu ietvaros. Jūsu uzmanībai tiks piedāvāta IKT lietošana visās dzīves jomās - no elektronisko norēķinu sistēmas (Latvijas Unibankas I-banka, Hansabankas Internetbanka) līdz mūzikai, mākslai. Norises laiks - skolēnu brīvdienas - rada iespēju šo pasākumu apmeklēt skolu jaunatnei un pedagogiem. Aicinām piedalīties visus interesentus un lūdzam pieteikt organizētās apmeklētāju grupas!

LatSTE 2001 ietvaros notiks:

  • Plenārsēdes, lekcijas, paneļdiskusijas, prezentācijas, demonstrējumi,
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju u. c. firmu produkcijas izstāde - pārdošana.

Ekspozīcijas LatSTE'2001 ietvaros datorfirmām tiks dota iespēja iepazīstināt dalībniekus ar savām izstrādnēm, tehnoloģijām un pakalpojumiem valsts atbalstīto informatizācijas programmu nodrošināšanai.

 

 

- - - - - - - - - - - - -
LatSTE 2001
Saturs
Pasākumu ģeogrāfija
Dalībniekiem
Kontakti
Saites
Autobusu saraksts
Stendi
Reģistrētie dalībnieki
Ekspozīcijas plāns
Dienas kārtība
Plakāti
Ēdināšana un viesnīca
Raksti
e-Ogres dienas
Bildes
Komentāri
Referāti
LatSTE 2001,
25. - 27. oktobris

LatSTE'2001 atbalsta:

Data Media Group